ԵՐԱՇԽԻՔ

Duson® օրթոպեդիկ ներքնակները հավաստագրված են ISO 9001-2008 որակի միջազգային ստանդարտով, ինչը թույլ է տալիս մեր հաճախորդներին տրամադրել  մինչև 60 ամիս երաշխիք Duson® ներքնակների համար։

 

Երաշխիքային սպասարկումը ենթադրում է՝

 

 1. Վերանորոգման ճանապարհով արտադրական թերությունների վերացում, նորոգման աշխատանքների կատարում:
 2. Ներքնակի առանձին դետալների փոխարինում, եթե թերությունը հնարավոր չէ վերացնել:
 3. Երաշխիքը վերաբերում է ներքնակի մետաղական նյութերին, նրանց ժամանակից շուտ թուլացմանը, արտաքին կտորին, եթե դրանք ի հայտ են եկել արտադրողի մեղքով:
 4. Երաշխիքային սպասարկումը չի հանդիսանում գնորդի կողմից ապրանքի ետվերադարձի, փոխարինման կամ ապրանքից հրաժարվելու հիմք, այլ հանդիսանում է ապրանքի ի հայտ եկած թերության վերանորոգման ճանապարհով վերացում, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում ապրանքի փոխարինում։

 

Երաշխիքային սպասարկումը իրականացվում է՝

 

 1. Եթե տեղափոխումը կատարվել է արտադրող ընկերության կողմից:
 2. Եթե ներքնակը օգտագործվել է ըստ նախատեսված նպատակի և կից ներկայացված շահագործման կանոններին համապատասխան:
 3. Տրամադրված երաշխիքի ժամկետում ի հայտ եկած խնդիրների կամ արտադրական խոտանի դեպքում:
 4. Երաշխիքը սկսում է գործել`ապրանքի պատշաճ հանձնման պահից և տրվում է 1-ից մինչև 5 տարի ժամկետով:
  4.1 OPERA շարքի ներքնակների երաշխիքը գործում է 815 տարի ժամկետով:
 5. Երաշխիքային սպասարկումը տարածվում է այն ապրանքների վրա, որոնք չունեն մեխանիկական վնասվածքներ և չեն պարունակում ինքնուրույն վերանորոգման կամ ապրանքի կառուցվածքային փոփոխության հետքեր։

 

*Երաշխիքը գործում է, եթե ներքնակը օգտագործվել է շահագործման կանոններին համապատասխան։ Կանոններին ծանոթանացեք այստեղ: