Duson ներքնակներ

Ներքնակ Contract Classic 80x190 միջին, 22սմ

Ներքնակ Contract Classic 80x190 միջին, 22սմ

45,197 դր․ 40,677 դր․

Ներքնակ Contract Deluxe 80x190 միջին, 24սմ

Ներքնակ Contract Deluxe 80x190 միջին, 24սմ

55,627 դր․ 50,064 դր․

Օրթոպեդիկ ներքնակ Contract Supreme 80x190 միջին, 26սմ

Օրթոպեդիկ ներքնակ Contract Supreme 80x190 միջին, 26սմ

56,918 դր․ 51,226 դր․

Ներքնակ Carolina 80x190 փափուկ, 22սմ

Ներքնակ Carolina 80x190 փափուկ, 22սմ

42,117 դր․ 37,906 դր․

Օրթոպեդիկ ներքնակ Carolina Extra 80x190 միջին, 24սմ

Օրթոպեդիկ ներքնակ Carolina Extra 80x190 միջին, 24սմ

44,899 դր․ 40,409 դր․

Օրթոպեդիկ ներքնակ Sherbrooke 4 Seasons 80x190 միջին, 27սմ

Օրթոպեդիկ ներքնակ Sherbrooke 4 Seasons 80x190 միջին, 27սմ

72,911 դր․ 65,620 դր․

Օրթոպեդիկ ներքնակ Sherbrooke Extra Soft-Hard 80x190 կոշտ, 27սմ

Օրթոպեդիկ ներքնակ Sherbrooke Extra Soft-Hard 80x190 կոշտ, 27սմ

73,705 դր․ 66,335 դր․

Օրթոպեդիկ ներքնակ Sherbrooke Soft-Hard 80x190 կոշտ, 27սմ

Օրթոպեդիկ ներքնակ Sherbrooke Soft-Hard 80x190 կոշտ, 27սմ

67,447 դր․ 60,703 դր․

Օրթոպեդիկ ներքնակ Ontario 80x190 միջին, 26սմ

Օրթոպեդիկ ներքնակ Ontario 80x190 միջին, 26սմ

55,031 դր․ 49,528 դր․

Ներքնակ Classic 80x190 փափուկ, 23սմ

Ներքնակ Classic 80x190 փափուկ, 23սմ

33,078 դր․ 29,770 դր․

Օրթոպեդիկ ներքնակ Classic Plus 80x190 փափուկ, 23սմ

Օրթոպեդիկ ներքնակ Classic Plus 80x190 փափուկ, 23սմ

35,959 դր․ 32,363 դր․

Ներքնակ Eco 80x190 միջին, 16սմ

Ներքնակ Eco 80x190 միջին, 16սմ

24,833 դր․ 22,350 դր․