ԵՏՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Մինչև պատվիրված ապրանքի հանձնումը, Պատվիրատուի հրաժարվելու դեպքում, Պատվիրատուն պարտավոր է Մատակարարին հատուցել կատարված ծախսերը և վճարել մինչ այդ կատարված աշխատանքների դիմաց՝

 

Ներքնակի Ստանդարտ չափսեր

80х190           –
90х190        90х200
120х190     120х200
130х190     130х200
140х190     140х200
150х190     150х200
160х190     160х200
180х200     200х200